Followers

Friday, May 8, 2009

MPKB-BRI city centre


Bank Pitis (money) and the old loyal "Celagi"tree
The green Padang Merdeka (fomerly Padang Bank) is in
contrast with the new high-rise building.
Pavement at the Majlis Perbandaran Kota Bharu
The pavement at MPKB
The green trees provides shade for the parked vehicles
Jalan Doktor,looks green and clean. The new Kelantan Trade centre
is seen in marble white in the background.In its effort to transform Kota Bharu into a clean city,MPKB-BRI had recently launched an operation ,"Operasi jejak sampah " at 19 locations including Pasar Siti Khadijah,Jalan Dato Pati,
Jalan Kebun Sultan,Jalan Tok Hakim involving food premises,hostel,drainage and carbage dumping areas.A fine of RM500 could be imposed on the offenders.


The Bulletin UPKN (Unit Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan) issued in Mac 2009 contained the following report :

MPKB-BRI terima sijil Prestasi Utama
KOTA BHARU -- Usaha MajlisPerbandaraan Kota Bharu ,Bandar Raya
Islam (MPKB-BRI) meningkatkan mutu perkhidmatan telah membuahkan
hasil apabila berjaya memperolehi sijil Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).
Sijil KPI diterima setelah menilai perkhidmatan terbaik dalam semua aspek
berdasarkan 10 proses utama yang membabitkan beberapa jabatan atau ba
-gian di MPKB-BRI.rosese tersebut termasuk kelulusab pelan atur yang
dikendalikan oleh Bahagian Perancang Bandar,proses kelulusan pelan bangunan,pengendalian aduan kerja bersih,proses bantahan cukai bandar,
proses pembekalan dan peralatan pejabat ,permohanan penyewa gerai
dan memperoses lesen peniaga dan pengenalian maklum balas aduan pelanggan.
(Source: Buletin UPKN,M,Mac,20
09 )

MPKB-BRI is now undergoing drastic transformations,a clean city in the proses within a more green environment.


No comments: